Gelişmek ve geliştirmek için kalite

KALİTE

kalite_SB

CETA, kalitenin varılması gereken bir hedefden çok, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğuna inanır. Bu nedenle çalışanlarının, iş süreçlerinin, makina ve ekipmanlarının gelişimine sürekli yatırım yapar. Bu sürecin devamını sağlayan, uluslararası kabul görmüş ISO 9001–2008 standardında sertifikalandırılmış kalite yönetim sistemi de zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli geliştirilir.

Kaynak işlemleri, Alman Kaynak Enstitüsü’nün DIN EN 18800-7, ISO 3834-2 ve EN 1090-2 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle, taahhütleri çerçevesinde müşteri beklentilerini tümüyle karşılamayı hedefleyen ve bu politikada belirtilen ilkelerin uygulanmasında ve sürekli iyileştirilmesinde istekli ve kararlı biçimde uygulanan kurumsal kalite politikası, şu ilkelere dayanır:

  • Ürün kalitesi, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerle müşteri memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,
  • Yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanların bilinçli katılımıyla sürekli gelişime herkesin katılımını sağlamak,
  • Çözüm ortaklarıyla birlikte karşılıklı iş birliği ve güven içinde çalışıp verimliliği arttırmak,
  • Kurumsal başarıyı ve ürün kalitesini etkileyen ve İş Sağlığı ve Güvenliği’yle ilgili tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,
  • Kesintisiz eğitim yoluyla çalışanların bireysel katkılarını arttırmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konularıyla ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hareket etmek,
  • İSG risklerini en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanların sağlığını korumak,
  • Teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmak.