Kalite bilincine uluslararası onay

SÜREÇ KALİTESİNE ISO 9001:2008 SERTİFİKASI

ISO 9000 standartları, Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından geliştirilmiş kalite yönetim uygulamalarını içerir. CETA, ISO 9001 standartıyla uyumlu ve yazılı kalite sistemini uygulamaktadır. Müşterilerine daha iyi ürün ve hizmet sunmak amacıyla, uygulama ve süreçlerin sürekli olarak kontrol edildiğini, ölçüldüğünü ve geliştirildiğini ISO 9001 Sertifikası’yla garanti eden CETA, ISO 9001:2008 standardına göre TÜRKAK ve UKAS akreditasyonları ile sertifikalandırılmıştır.

KAYNAK KALİTESİNE DIN EN ISO 3834-2 SERTİFİKASI

ISO 3834-2 standardı, EN ISO 9001 çerçevesindeki “proses yönetimi”yle ilgili şartları yerine getirmektedir. ISO 3834-2, kaynak uzmanları tarafından kaynaklı ürünlerin kalite gereksinimlerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir standarttır. ISO 3834-2, ISO 9001’i tamamlayıcı nitelikte detaylar içerir. ISO 9001, kalite yönetim sisteminin gereksinimlerini belirlerken; ISO 3834-2, kaynaklı ürünlerin kalite gereksinimlerini tanımlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN OHSAS 18001

OHSAS 18001, uluslararası iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemidir. OHSAS 18001 dünyanın önde gelen ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşları ve uzman danışmanların birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. OHSAS 18001 kuruluşların çalışanlarının sağlığına ve işin güvenliğine yönelik risklerin azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, konunun üzerinde titizlikle durularak güvence sağlamalarına yardımcı olur.

OHSAS 18001 sisteminin kapsamı:

 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlenmesi ve bu risklerin gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirilmesi,
 • İlgili mevzuat, yasa ve kanun gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik hedefler belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programlarının geliştirilmesi,
 • Gerekli eğitimlerin uygun kişilere sağlanması,
 • Acil durumlara (kazalar, vb.) yönelik gerekli hazırlıkların yapılmış olması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sistem performansının denetimlerle izlenmesi,
 • İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik çalışmaların dökümante edilmesi ve sonuçların kayıt altına alınması.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÜRETİMİ İÇİN DIN EN 18800-7 Klas E Uygunluk BELGESİ

CETA, Alman Kaynak Enstitüsü SLV Berlin–Brandenburg tarafından DIN EN 18800-7 Klas E Uygunluk Belgesi’yle sertifikalandırılmıştır. DIN EN 18800-7 Klas E Uygunluk Belgesi, bir firmanın taşıyıcı çelik konstrüksiyon üretiminde kalifiye olduğunu kanıtlar.

DIN EN 18800-7 Klas E Uygunluk Belgesi alabilmek için:

 • Sertifikalı kaynak ve dolgu malzemesi,
 • Sorumlu kaynak mühendisi,
 • Sertifikalı kaynakçılar,
 • Kaynak prosedürü uygulaması (PQR, WPS),
 • Malzeme takip sistemi

olmak zorundadır.

Baca ÜRETİMİ UZMANLIĞINI belgeleyen DIN 4133 Kaynak SERTİFİKASI

CETA, Alman Kaynak Enstitüsü SLV Berlin– Brandenburg tarafından DIN 4133 Sertifikası’yla belgelendirilmiştir. DIN 4133 Sertifikası, DIN 18800 sertifikasına ek olarak alınabilen bir sertifikadır ve sadece DIN 18800 sertifikası olan kurumlara verilir. DIN 4133 Sertifikası, firmanın baca üretimi için yeterliliğini belgeler.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VİNÇ AKSAMLARINA DIN 15018 Kaynak SERTİFİKASI

CETA, Alman Kaynak Enstitüsü SLV Berlin– Brandenburg tarafından DIN 15018 Sertifikası’yla belgelendirilmiştir. DIN 15018 Sertifikası, DIN 18800 sertifikasına ek olarak alınabilir ve sadece DIN 18800 sertifikası olan kuruluşlara verilir. DIN 15018 Sertifikası, kurumun çelik konstrüksiyon vinç aksamları üretiminde uzmanlığını belgeler.

ÇELİK VE ALÜMÜNYUM YAPI UYGULAMALARI İÇİN EN 1090-2 SERTİFİKASI

Çelik ve alüminyum yapıların üretimi ve bu yapıların Avrupa Birliği sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu belirten CE işaretlemesinin yapılması için gerekli şartların tanımlandığı standarttır.

DIN18800’den yola çıkılarak kapsamı genişletilmiş bu standartlar dizisi kaynak yeterliliği yanında; montaj, boya, tasarım gibi alanlarda da yeterlilik ifade etmektedir.

EN 1090 Sertifikası üç bölümden oluşmaktadır:
EN 1090-1: Yapısal elemanların uygunluk denetimi için gerekli gereksinimler.
EN 1090-2: Çelik yapılar için teknik gereklilikler.
EN 1090-3: Alüminyum yapılar için teknik gereklilikler.

CETA, GSI SLV tarafından EN 1090-2 EXC-3 ile belgelendirilmiştir.