Kalite bilincine uluslararası onay

SÜREÇ KALİTESİNDE ISO 9001:2015 SERTİFİKASI

ISO 9000 standartları, Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından geliştirilmiş kalite yönetim uygulamalarını içerir. CETA, ISO 9001 standartıyla uyumlu ve yazılı kalite sistemini uygulamaktadır. Müşterilerine daha iyi ürün ve hizmet sunmak amacıyla, uygulama ve süreçlerin sürekli olarak kontrol edildiğini, ölçüldüğünü ve geliştirildiğini ISO 9001 Sertifikası’yla garanti eden CETA, ISO 9001:2015 standardına göre TÜRKAK ve UKAS akreditasyonları ile sertifikalandırılmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ İÇİN ISO 14001:2015 SERTİFİKASI

ISO 14001: 2015, bir kuruluşun çevresel performansını artırmak için kullanabileceği bir çevre yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir. Bir kuruluşun çevre, kuruluşun kendisi ve ilgili taraflar için değer sağlayan çevre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Kuruluşun çevre politikası ile tutarlı olarak, bir çevre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları şunları içerir:

 • Çevresel performansın iyileştirilmesi;
 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;
 • Çevresel hedeflere ulaşılması.

CETA , TS EN ISO 14001:2015 standardına göre TÜRKAK ve UKAS akreditasyonları ile sertifikalandırılmıştır.

KAYNAK KALİTESİNE DIN EN ISO 3834-2 SERTİFİKASI

ISO 3834-2 standardı, EN ISO 9001 çerçevesindeki “proses yönetimi”yle ilgili şartları yerine getirmektedir. ISO 3834-2, kaynak uzmanları tarafından kaynaklı ürünlerin kalite gereksinimlerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir standarttır. ISO 3834-2, ISO 9001’i tamamlayıcı nitelikte detaylar içerir. ISO 9001, kalite yönetim sisteminin gereksinimlerini belirlerken; ISO 3834-2, kaynaklı ürünlerin kalite gereksinimlerini tanımlar.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği için TS ISO 45001:2018

TS ISO 45001:2018, uluslararası iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemidir.TS ISO 45001:2018 dünyanın önde gelen ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşları ve uzman danışmanların birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. TS ISO 45001:2018 kuruluşların çalışanlarının sağlığına ve işin güvenliğine yönelik risklerin azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, konunun üzerinde titizlikle durularak güvence sağlamalarına yardımcı olur.

TS ISO 45001:2018 sisteminin kapsamı:

 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlenmesi ve bu risklerin gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirilmesi,
 • İlgili mevzuat, yasa ve kanun gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik hedefler belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programlarının geliştirilmesi,
 • Gerekli eğitimlerin uygun kişilere sağlanması,
 • Acil durumlara (kazalar, vb.) yönelik gerekli hazırlıkların yapılmış olması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sistem performansının denetimlerle izlenmesi,
 • İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik çalışmaların dökümante edilmesi ve sonuçların kayıt altına alınması.

ÇELİK VE ALÜMÜNYUM YAPI UYGULAMALARI İÇİN EN 1090-2 SERTİFİKASI

Çelik ve alüminyum yapıların üretimi ve bu yapıların Avrupa Birliği sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu belirten CE işaretlemesinin yapılması için gerekli şartların tanımlandığı standarttır.

DIN18800’den yola çıkılarak kapsamı genişletilmiş bu standartlar dizisi kaynak yeterliliği yanında; montaj, boya, tasarım gibi alanlarda da yeterlilik ifade etmektedir.

EN 1090 Sertifikası üç bölümden oluşmaktadır:
EN 1090-1: Yapısal elemanların uygunluk denetimi için gerekli gereksinimler.
EN 1090-2: Çelik yapılar için teknik gereklilikler.
EN 1090-3: Alüminyum yapılar için teknik gereklilikler.

CETA, GSI SLV tarafından EN 1090-2 EXC-2 ile belgelendirilmiştir.